[1]
z, z 2022. Część informacyjna. Polimery. 51, 11-12 (Aug. 2022), 874-908.