[1]
Redakcja 2022. CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 7-8/2022). Polimery. 67, 7-8 (Sep. 2022), 389-404.