[1]
Redakcja 2023. CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 7-8/2023). Polimery. 68, 7-8 (Oct. 2023), 431-446.