(1)
Redakcja. CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, Nr 3/2022) . p 2022, 67, 125-138.