(1)
Redakcja. CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, Nr 7-8/2022). p 2022, 67, 389-404.