(1)
Redakcja. CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, Nr 7-8/2023). p 2023, 68, 431-446.