(1)
Czasopisma, R. CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, Nr 9/2020). p 2020, 65, 651-664.