(1)
Feder-Kubis, J. Spektroskopia NMR W Badaniach Nowych Chiralnych Cieczy Jonowych. p 2011, 56, 676-681.