(1)
Jeziórska, R.; Świerz-Motysia, B.; Szadkowska, A.; Marciniec, B.; Maciejewski, H.; Dutkiewicz, M.; Leszczyńska, I. Effect of POSS on Morphology, Thermal and Mechanical Properties of Polyamide 6. p 2011, 56, 809-816.