Kacprzyńska-Gołacka, J., Kowalik-Klimczak, A., Skowroński, J., Rajewska, P., Wieciński, P., & Smolik, J. (2021). Possibilities of using plasma techniques of surface engineering for modification of polymer membranes. Polimery, 63(5), 353-361. https://doi.org/10.14314/polimery.2018.5.4