Wrześniewska-Tosik, K., Zajchowski, S., Ryszkowska, J., Tomaszewska, J., Mirowski, J., & Szoła, K. (2015). Influence of preparation method of keratin fibers from poultry feathers on the properties of composites from recycled high density polyethylene. Polimery, 60(2), 109-117. https://doi.org/10.14314/polimery.2015.109