Strąkowska, A., Członka, S., Miedzińska, K., & Strzelec, K. (2020). Rigid polyurethane foams with antibacterial properties modified with pine oil. Polimery, 65(10), 691-697. https://doi.org/10.14314/polimery.2020.10.4