Feder-Kubis, J. (2011). Spektroskopia NMR w badaniach nowych chiralnych cieczy jonowych. Polimery, 56(9), 676-681. Retrieved from http://polimery.ichp.vot.pl/index.php/p/article/view/959