NOVIKOVA, E.; KOLENDO, A.; SYROMYATNIKOV, V.; PROT, T.; GOLEC, K. Azidoxanthone and azidofluorane-photoinitiated polymerizations of methyl methacrylate. Polimery, [S. l.], v. 46, n. 6, p. 406-413, 2022. Disponível em: http://polimery.ichp.vot.pl/index.php/p/article/view/2090. Acesso em: 25 apr. 2024.