Kacprzyńska-Gołacka, J., A. Kowalik-Klimczak, J. Skowroński, P. Rajewska, P. Wieciński, and J. Smolik. 2021. “Possibilities of Using Plasma Techniques of Surface Engineering for Modification of Polymer Membranes”. Polimery 63 (5):353-61. https://doi.org/10.14314/polimery.2018.5.4.