Redakcja. 2022. “CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, Nr 7-8/2022)”. Polimery 67 (7-8):389-404. http://polimery.ichp.vot.pl/index.php/p/article/view/2248.