Wrześniewska-Tosik, K., S. Zajchowski, J. Ryszkowska, J. Tomaszewska, J. Mirowski, and K. Szoła. 2015. “Influence of Preparation Method of Keratin Fibers from Poultry Feathers on the Properties of Composites from Recycled High Density Polyethylene”. Polimery 60 (2):109-17. https://doi.org/10.14314/polimery.2015.109.