Feder-Kubis, J. 2011. “Spektroskopia NMR W Badaniach Nowych Chiralnych Cieczy Jonowych”. Polimery 56 (9):676-81. http://polimery.ichp.vot.pl/index.php/p/article/view/959.