Wrześniewska-Tosik, K., Zajchowski, S., Ryszkowska, J., Tomaszewska, J., Mirowski, J. and Szoła, K. (2015) “Influence of preparation method of keratin fibers from poultry feathers on the properties of composites from recycled high density polyethylene”, Polimery, 60(2), pp. 109-117. doi: 10.14314/polimery.2015.109.