[1]
Redakcja, “CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 3/2022) ”, p, vol. 67, no. 3, pp. 125-138, Apr. 2022.