[1]
J. Feder-Kubis, “Spektroskopia NMR w badaniach nowych chiralnych cieczy jonowych”, p, vol. 56, no. 9, pp. 676-681, Sep. 2011.