Dworak, A., A. Utrata-Wesołek, Łukasz Otulakowski, M. Kasprów, and B. Trzebicka. “Polymers in Medicine – Direction of Development”. Polimery, vol. 64, no. 10, Jan. 2021, p. 645—655, doi:10.14314/polimery.2019.10.1.