Kacprzyńska-Gołacka, J., A. Kowalik-Klimczak, J. Skowroński, P. Rajewska, P. Wieciński, and J. Smolik. “Possibilities of Using Plasma Techniques of Surface Engineering for Modification of Polymer Membranes”. Polimery, vol. 63, no. 5, Jan. 2021, pp. 353-61, doi:10.14314/polimery.2018.5.4.