Feder-Kubis, J. “Spektroskopia NMR W Badaniach Nowych Chiralnych Cieczy Jonowych”. Polimery, vol. 56, no. 9, Sept. 2011, pp. 676-81, http://polimery.ichp.vot.pl/index.php/p/article/view/959.