Current Issue

Numer Vol. 68 No. 11-12 (2023)

ISSN: 0032-2725
DOI: 10.14314/polimery

Publisher: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

Facebook logo    LingedIn logo

About journal

The "Polimery" journal, of international circulation, is publishing peerreviewed scientific and technical research papers covering polymer science and technology in the field of polymers, rubbers, chemical fibres and paints. The range of topics covered are raw materials, polymer synthesis, processing and applications of polymers in chemistry, technology and recycling of polymers, medicine, pharmacy and biotechnology . Apart from scientific and technical research papers the monthly includes technical and commercial information such as reports from fairs and exhibitions as well as home, world and technical news published in english.(more)

  Indexation
 • Web of Science
 • Scopus
 • EBSCO
 • "Chemical Abstracts" (USA)
 • "CEABA" (DECHEMA, Germany)
 • "The Alerts. Materials Information" (USA)
 • "Engineered Materials" (UK)
 • "RAPRA-Abstracts" (UK)
 • "World Surface Coatings Abstracts" (UK)
 • "INSPEC-Abstracts" (UK)
 • "Referativnyi Zhurnal. Khimiya" (Russia)
 • "Klebstoff-Dokumentum" (Germany)
 • "Literatur-Schnelldienst. Kunststoffe, Kautschuk, Fasern" (Germany)
 • "Packaging Science and Technology Abstracts" (FRG)
 • "PNEUMANT-Referate-Dienst" (Germany), IndexCopernicus, BazTech (Poland)

  Indicators
 • IF 1.6 (2022)
 • IF 5 1.2 (2017-2021)
 • SNIP 0.342 (2022)
 • CiteScore 3.5 (2022)
 • SJR 0.229 (2022)
 • MEiN 100 (points) Dziedziny: biotechnologia; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiskowa; górnictwo i energetyka; nauki chemiczne; nauki farmaceutyczne; nauki fizyczne; nauki medyczne; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia
 • Index Copernicus 172,41 (2021)
 • h5index (Google Scholar) 31
  Statistics
Wydawanie czasopisma naukowo-technicznego „Polimery” – zadanie zrealizowane w latach 2019–2020, sfinansowane w ramach umowy nr 679/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 
Digitalizacja archiwalnych zeszytów czasopisma „Polimery” i nadanie numerów DOI w celu zapewnienia otwartego dostępu w Internecie – zadanie zrealizowane w latach 2018–2019, sfinansowane w ramach umowy nr 683/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 
Archiwalne artykuły opublikowane w czasopiśmie „Polimery”, których autorzy wyrazili zgodę na ich udostępnienie on-line, są dostępne bezpłatnie, na zasadzie otwartego dostępu na stronie https://polimery.ichp.vot.pl

 

MNISW