Published : 2020-12-17

Sustainability design of plastic packaging for the Circular Economy

Abstract

Przedstawiono współczesne problemy rynku opakowań z tworzyw sztucznych, wynikające ze zmian w ustawodawstwie Unii Europejskiej, wprowadzającym nowe podejście do gospodarki materiałami polimerowymi na każdym etapie ich cyklu życia. Opisano ideę Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ, ang. Circular Economy) oraz rolę opakowań zrównoważonych w tym systemie. Przedstawiono najważniejsze zasady ekoprojektowania opakowań polimerowych w aspekcie ograniczenia powstawania odpadów i przydatności opakowań do odzysku na drodze recyklingu materiałowego. Ekoprojektowanie opakowań z tworzyw sztucznych ujęte w koncepcji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym może wkrótce stać się istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej w branży opakowaniowej.Details

References

Statistics

Authors

Download files

PDF (Język Polski)

Czarnecka-Komorowska , D., & Wiszumirska , K. (2020). Sustainability design of plastic packaging for the Circular Economy. Polimery, 65(1), 8-17. https://doi.org/10.14314/polimery.2020.1.2