Published : 2021-01-24

Synthesis of poly(butyl acrylate) using an electrochemically mediated atom transfer radical polymerization

Abstract

Homopolimery poli(akrylanu butylu) syntetyzowano z wykorzystaniem elektrochemicznie kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (eATRP), przy mniejszym niż zwykle (50–400 ppm) stężeniu katalizatora na poziomie 10 ppm. Metodą analizy chromatograficznej (GPC) stwierdzono, że synteza poliakrylaaPoly(butyl acrylate) homopolymers were prepared via electrochemically mediated atom transfer radical polymerization (eATRP) using only 10 ppm concentration of Cu(II) complex catalyst, lower than commonly reported 50–400 ppm. The results of chromatographic analysis (GPC) indicate that the formation of polyacrylates proceeded via ATRP mechanism. H NMR spectra confirm the chemical structure of the synthesized homopolymers.nów przebiegała zgodnie z mechanizmem ATRP. Widma H NMR potwierdziły strukturę chemiczną zsyntetyzowanych homopolimerów.Details

Statistics

Authors

Download files

PDF (Język Polski)

Chmielarz, P., & Sobkowiak, A. (2021). Synthesis of poly(butyl acrylate) using an electrochemically mediated atom transfer radical polymerization. Polimery, 61(9), 585-590. Retrieved from http://polimery.ichp.vot.pl/index.php/p/article/view/422