Advanced filters

 

Search Results

Azidoxanthone and azidofluorane-photoinitiated polymerizations of methyl methacrylate

E. Novikova    A. Kolendo    V. Syromyatnikov    T. Prot    K. Golec   
406-413
2022-09-19

1 - 1 of 1 items