Advanced filters

 

Search Results

The structure and properties of viscoelastic polyurethane foams with FyrolTM and keratin fibers

M. Zieleniewska    J. Ryszkowska    A. Bryśkiewicz    M. Auguścik    L. Szczepkowski    A. Świderski    K. Wrześniewska-Tosik   
127-135
2021-01-15

Viscoelastic polyurethane foams suitable for multiple washing processes

L. Szczepkowski    J. Ryszkowska    M. Auguścik    S. Przekurat    A. Przekurat   
679-684
2021-01-13

1 - 2 of 2 items