Advanced filters

 

Search Results

Low-temperature plasma modification of polymers - methods and equipment

M. Żenkiewicz    P. Rytlewski    R. Malinowski   
185-195
2011-03-30

Effect of low-temperature plasma-treated bentonite on rubber compounds properties

Zuzana Mičicová    Mariana Pajtášová    Darina Ondrušová    Slavomíra Božeková    Silvia Ďurišová    Róbert Janík   
625-630
2024-01-04

1 - 2 of 2 items