Advanced filters

 

Search Results


X-ray scattering and calorimetric studies of organoclays obtained by ion-exchange

A. Kiersnowski    M. Trelińska-Wlaźlak    M. Gazińska    J. Pigłowski   
671-675
2011-09-30

Effect of modified bentonites on the crosslinking process of epoxy resin with alifphatic amine as curing agent

Rafał Oliwa    Joanna Oliwa    Katarzyna Bulanda    Mariusz Oleksy    Grzegorz Budzik   
499-503
2021-01-12

Kompozyty żywicy epoksydowej zmodyfikowanymi bentonitami dla potrzeb przemysłu lotniczego

M. Oleksy    R. Oliwa    M. Heneczkowski    B. Mossety-Leszczak    H. Galina    G. Budzik   
228-235
2012-03-30

Mechanical strength of epoxy/organoclay/carbon fiber hybrid composites

R. Oliwa    M. Heneczkowski    J. Oliwa    M. Oleksy   
658-665
2021-01-15

Structure and selected properties of polyamide 6/organophilized montmorillonite nanocomposites

K. Szustakiewicz    K. Steller    J. Pigłowski   
550-556
2013-08-30