Current Issue

Numer Vol. 69 No. 6 (2024)

ISSN: 0032-2725
eISSN: 2957-0263
DOI: 10.14314/polimery

Publisher: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

Obrazek OA

Licencja CC

 

WoS

Scopus

Ebsco

Metadata from Crossref logo

DOAJ

ORCID

ORCID

Google Scholar
Facebook logo    LingedIn logo

About journal

”Polimery” is a peer-reviewed scientific journal dedicated to advancing research in the field of polymers, macromolecular materials, rubber, coatings, and synthetic fibers, along with their applications in chemistry, physical chemistry, polymer technology, and processing, as well as in medicine and biotechnology. Our aim is to provide a platform for scholars, researchers, and professionals to disseminate cutting-edge discoveries, methodologies, and innovations in the realm of polymer science and its diverse applications..(more)

IKONA  Indexation
 • Web of Science
 • Scopus
 • EBSCO
 • DOAJ
 • "Chemical Abstracts" (USA)
 • "CEABA" (DECHEMA, Germany)
 • "The Alerts. Materials Information" (USA)
 • "Engineered Materials" (UK)
 • "RAPRA-Abstracts" (UK)
 • "World Surface Coatings Abstracts" (UK)
 • "INSPEC-Abstracts" (UK)
 • "Referativnyi Zhurnal. Khimiya" (Russia)
 • "Klebstoff-Dokumentum" (Germany)
 • "Literatur-Schnelldienst. Kunststoffe, Kautschuk, Fasern" (Germany)
 • "Packaging Science and Technology Abstracts" (FRG)
 • "PNEUMANT-Referate-Dienst" (Germany), IndexCopernicus, BazTech (Poland)

  Indicators
 • IF 1.1 (2023)
 • IF 5 1.2 (2018-2021)
 • CiteScore 2.9 (2023)
 • SJR 0.257 (2023)
 • MEiN 70
Ikona statystyk  Statistics
Wydawanie czasopisma naukowo-technicznego „Polimery” – zadanie zrealizowane w latach 2019–2020, sfinansowane w ramach umowy nr 679/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 
Digitalizacja archiwalnych zeszytów czasopisma „Polimery” i nadanie numerów DOI w celu zapewnienia otwartego dostępu w Internecie – zadanie zrealizowane w latach 2018–2019, sfinansowane w ramach umowy nr 683/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 
Archiwalne artykuły opublikowane w czasopiśmie „Polimery”, których autorzy wyrazili zgodę na ich udostępnienie on-line, są dostępne bezpłatnie, na zasadzie otwartego dostępu na stronie https://polimery.ichp.vot.pl

 

MNISW