Vol. 63 No. 11-12 (2018)


Published: 2021-01-13

Articles
Compositions of modified powder paints Part 1. Hybrid compositions for polyester powder paints

M. Oleksy    R. Oliwa    G. Budzik    M. Zaborniak    O. Markowska    J. Ryszkowska    T. Jesionowski   
762-771

PDF (Język Polski)
Assessment of the effects of laser marking of surface layer of polypropylene moldings

P. Czyżewski    Ł. Skowroński    D. Sykutera    W. Rybarczyk    M. Chorobiński    M. Bieliński   
799-806

PDF (Język Polski)
Release of thymol from plasticized poly(vinyl chloride)

J. Szulc    K. Lewandowski    K. Skórczewska    J. Sadkiewicz   
825-829

PDF

Torsional strength testing of machine elements manufacture by incremental technology from polymeric materials

G. Budzik    M. Magniszewski    Ł. Przeszłowski    M. Oleksy    R. Oliwa    J. Bernaczek   
830-832

PDF