Published : 2022-08-24

Silver as fungistatic agent in paints

Abstract

W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości biobójczych dekoracyjnych farb wodorozcieńczalnych, których właściwości przeciwdrobnoustrojowe są wynikiem oddziaływania srebra. Sprawdzano skuteczność biobójczą czterech handlowych preparatów srebra, dodawanych do farby podstawowej w ilości 30ppm oraz 40ppm (masowo, w przeliczeniu na Ag). Badano powłoki świeże oraz poddawane procesowi przyspieszonego starzenia. Powłoki uzyskane z przygotowanych farb nanoszono na trzy rodzaje podłoża: szkło, płytki lignino-cementowe lub płyty kartonowo-gipsowe. Badania mikrobiologiczne prowadzono według normy PN-85/C-89080 z własnymi modyfikacjami wynikającymi ze specyfiki badanych materiałów. W badaniach stosowano grzyby pleśniowe, najczęściej wykrywane w pomieszczeniach użytkowych tj. Aspergillus niger, Cladosporium cladosporioides, Aspergillus versicolor oraz Penicillium chrysogenum. Wymienione szczepy zostały wyizolowane ze środowiska mieszkaniowego. Stwierdzono, że srebro wykazuje działanie fungistatyczne, a efekt ten zależy od rodzaju podłoża, od pH środowiska, rodzaju zastosowanego preparatu srebra oraz od gatunku organizmu zasiedlającego powłokę.


Details

References

Statistics

Authors

Download files

PDF

Ślusarczyk, A., & Piotrowska, M. (2022). Silver as fungistatic agent in paints. Polimery, 53(10), 743-748. Retrieved from http://polimery.ichp.vot.pl/index.php/p/article/view/1363