Vol. 56 No. 4 (2011)


Published: 2011-04-30

Articles


Synthesis and properties of biodegradable polylactide and thermoplastic starch blends

B. Świerz-Motysia    R. Jeziórska    A. Szadkowska    M. Piotrowska   
271-280

PDF (Język Polski)

Silver-nanoparticles immobilized initiators and co-initiators for free radical polymerization

F. Ścigalski    B. Jędrzejewska    M. Pietrzak    W. Wiśniewski    J. Pączkowski   
281-288

PDF


Structure and lithium transport phenomena in a new tripodand-grafted polysiloxane

M. Walkowiak    D. Waszak    M. Osińska-Broniarz    B. Gierczyk   
294-301

PDF
Obtaining and properties of polyolefin composites metamaterials with copper micro- and nanoflakes

P. Łoś    A. Łukomska    S. Kowalska    R. Jeziórska    J. Krupka   
324-327

PDF