Vol. 57 No. 3 (2012)


Published: 2012-03-30

Articles


Silica nanofillers with immobilized silver or copper nanoparticles synthesized by sol-gel method

M. Zielecka    R. Jeziórska    E. Bujnowska    B. Kępska    M. Wenda   
177-182

PDF (Język Polski)


Wood filled high density polyethylene composites with nanosilica containing immobilized nanosilver

R. Jeziórska    M. Zielecka    A. Szadkowska    M. Wenda    L. Tokarz   
192-203

PDF (Język Polski)
Kompozyty żywicy epoksydowej zmodyfikowanymi bentonitami dla potrzeb przemysłu lotniczego

M. Oleksy    R. Oliwa    M. Heneczkowski    B. Mossety-Leszczak    H. Galina    G. Budzik   
228-235

PDF (Język Polski)